Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III

MSMT logo

 

Platnost projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Název projektu: Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III
Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003644

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
V rámci projektu školy jsou realizovány následující aktivity:
• 1.III/5 Kariérový poradce SŠ
• 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ