Podávání zápisového lístku

Ve š.r. 2019/20 lze zápisové lístky podávat nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamů přijatých uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku do oborů s maturitní zkouškou v řádném termínu (červen 2020). Tato lhůta pro podání zápisového lístku platí i pro uchazeče, kteří byli již v dubnu 2020 přijati na některý z oborů s výučním listem na naši školu. Rozhodnutí uchazeči mohou zápisové lístky podávat již nyní a též dále kdykoliv v průběhu výše uvedené lhůty.

Publikováno v Blog