Přerušení výuky

V souvislosti s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 je s účinností od 11. 3. 2020 výuka v naší škole přerušena, a to až do ODVOLÁNÍ. Toto opatření se týká výuky teorie i praxe. Veškeré plánované školní akce jsou rovněž zrušeny. Po dobu trvání tohoto opatření je pozastaven provoz školní jídelny. Pro další info budeme využívat náš informační systém – Školu OnLine a webové stránky školy.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

Publikováno v Blog