Výuka žáků na dálku

Upozorňujeme všechny žáky školy na povinnost účastnit se vzdělávání na dálku. Učitelé Vám prostřednictvím systému ŠkolaOnLine a dalších online nástrojů poskytují vzdělávací materiály a zadávají úkoly. Pokud nedisponujete žádnými technickými prostředky pro tyto formy výuky (PC, mobil, přístup k internetu), obraťte se neprodleně telefonicky na třídního učitele, který Vám následně podá instrukce, jak ve výuce dále postupovat.

Publikováno v Blog