Vzdělávání a provoz školy od 5.10.2020

Na základě usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a souvisejících opatření Krajské hygienické stanice sdělujeme k dalšímu průběhu vzdělávání:

  1. teoretické vyučování bude od pondělí 5.10.2020 probíhat dálkovou formou, a to dle stálého rozvrhu hodin v prostředí aplikace Teams. Na začátku každé rozvrhové hodiny se žáci v Teams spojí se svým vyučujícím. Účast žáků na dálkové formě výuky je povinná.
  2. praktické vyučování bude i nadále probíhat standardně na pracovištích, zde žádné změny nenastávají.
  3. v době online výuky dle běžného rozvrhu budou učitelé přítomni ve škole a žákům je povoleno dostavit se individuálně do školy za účelem konzultace, vyzkoušení nebo převzetí jakýchkoliv vzdělávacích materiálů apod.
  4. škola bude mít v běžném provozu též sekretariát i ekonomické oddělení, takže do školy lze přijít i za účelem vydání různých potvrzení a projednání dalších potřebných záležitostí atd.
    v provozu nebude naše školní jídelna.
Tato opatření zatím platí pro období od 5.10. do 16.10.2020.