Vzdělávání a provoz školy od 14.10.2020

na základě příslušných usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 zasílám informace k realizaci vzdělávání a provozu školy od 14.10. do 30.10.2020. Počínaje středou 14.10. bude vzdělávání pokračovat pouze distančním způsobem až do pátku 23.10.2020, a to jak v teoretickém, tak i v praktickém vyučování.

Vzdělávání bude distančně probíhat v Teams dle našeho stálého rozvrhu hodin, o režimu distančního vzdělávání v praktickém vyučování Vás budou informovat Vaši jednotliví učitelé odborného výcviku. Přímá online výuka nemusí vždy probíhat ve 100 % rozvrhového času, ale místo přímého online mohou být částečně užívány i další postupy, tedy domácí úkoly, samostatné práce, kvízy, testy apod. Poměr těchto postupů se může samozřejmě lišit dle charakteru předmětu a probíraného učiva. Vzdělávání bude pokračovat dle platných školních vzdělávacích programů.

Účast žáků na distančním vzdělávání bude zapisována do třídních knih neboť je ze zákona povinná, ale vždy zohledníme skutečnost, že někteří naši žáci nemají pro distanční vzdělávání vyhovující podmínky. V tomto smyslu prosím případně kontaktujte třídní učitele a domluvte si potřebný způsob podpory ze strany školy. Škola není uzavřena a žáci si mohou po dohodě osobně do školy dojít na konzultaci nebo pro vzdělávací materiály.

Od 26. do 30.10.2020 jsou regulérní týdenní prázdniny a žádná výuka (ani praktická) v tomto týdnu neprobíhá

Školní jídelna nebude do 30.10.2020 v provozu. Sekretariát a ekonomický úsek školy jsou Vám i nadále k dispozici pro různá potvrzení apod.