Vzdělávání a provoz školy od 25.11.2020.

Od středy 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělávání a dále všech žáků školy na praktickém vyučování.

Do teoretického vyučování od 25.11. nastoupí do školy dle stálého rozvrhu třídy ČB3A, K3A a G4. Ostatní třídy neposledních ročníků pokračují v teorii distanční formou vzdělávání jako doposud. Od pondělí 30.11. nastoupí do školy na teorii Č3B, K3B, KC3B a opět G4.

Do praktického vyučování od 25.11. nastoupí všechny třídy liché směny, tedy třídy s koncovkou B.
Třídy, jejichž výuka neprobíhá v týdenním střídání teorie a praxe budou na praxe v období od 25.11. docházet dle svých stálých rozvrhů. Jde o třídy G1, G2, G3, G4 a S3.
Jednotlivé skupiny žáků budou o místě a průběhu praktického vyučování informovány učitelkami odborného výcviku, dozvíte se tedy včas, kam a v kolik hodin 25.11. nastoupíte. Praktické vyučování bude nově probíhat ve velmi improvizovaném režimu s ohledem na to, že až na výjimky jsou uzavřeny všechny hotely (což bude trvat asi až do jara) a také restaurace, kde lze očekávat otevření v řádu budoucích týdnů. Je též nutné vzít prosím na vědomí, že praktické činnosti budou mít cvičný charakter mimo ostrý provoz a proto až na malé výjimky nelze očekávat odměny žáků za produktivní činnost.

Pročtěte si prosím přiložený pokyn k provozu školy od 25.11.2020 a připravte si do školy vše potřebné, hlavně ochranné prostředky.

Nástupem na prezenční výuku se stává docházka do školy pro žáky povinnou. V případě, že zákonný zástupce z objektivních a prokazatelných důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky řádně omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Škola však v tomto případě není povinna zajišťovat takovému žáku distanční výuku. V těchto případech se předem domluvte s třídním učitelem na možných formách alternativní podpory žáka a předávání informací včetně možnosti případných individuálních konzultací apod.

Jiří Neumann, ředitel

POKYN PRO PROVOZ ŠKOLY VE VZTAHU K OPATŘENÍM PROTI COVID-19 OD 25.11.2020

Publikováno v Blog