Vzdělávání a provoz školy od 4.1 do 8.1.2021

Na základě usnesení Vlády ČR a instrukce Ministerstva školství ze dne 23.12.2020 bude v týdnu od 4.1. do 8.1. 2021 vzdělávání probíhat pouze distanční formou:

– teoretické vyučování bude dle stálého rozvrhu realizováno distančně v prostředí Teams pro třídy liché směny, tedy pro Č1B, K1B, KC1B, S1B, ČB2B, K2B, Č3B, K3B, KC3B a GN1;

– praktické vyučování bude realizováno distančně dle jednotlivých skupin odborného výcviku v prostředí Teams pro třídy sudé směny, tedy pro ČB1A, K1A, Č2A, K2A, KC2A, S2A, ČB3A a K3A;

– třídy G1, G2, G3, G4 a S3 se budou distančně vzdělávat dle svých stálých rozvrhů, ve kterých je v průběhu týdne kombinováno teoretické a praktické vyučování;

– mohou probíhat individuální konzultace žáka s pedagogem po předchozí domluvě;

– škola bude pro potřeby vyřizování nejnutnějších záležitostí přístupná denně v době od 9 do 13 hodin;

– školní jídelna nebude v uvedeném týdnu v provozu.

Šťastný nový rok 2021

Publikováno v Blog