Vzdělávání a provoz školy od 11.1. do 22.1.2021

Na základě instrukce Ministerstva školství ze dne 7.1.2021 bude vzdělávání ve dvou následujících týdnech od 11.1. a od 18.1. 2021 probíhat pouze distanční formou, a to v obdobném režimu jako v prvním týdnu ledna 2021 s obvyklým týdenním střídáním směn teoretického a praktického vyučování. Teoretické vyučování tedy bude mít od 11.1. do 15.1. sudá směna A a od 18.1. do 22.1. lichá směna B.

– mohou probíhat individuální konzultace žáka s pedagogem po předchozí domluvě;

– škola bude pro potřeby vyřizování nejnutnějších záležitostí přístupná denně v době od 9 do 13 hodin;

– školní jídelna nebude v uvedeném týdnu v provozu.

Publikováno v Blog