Vzdělávání a provoz školy od pondělí 8. 3. 2021

na základě poslední instrukce Ministerstva školství sděluji, že i v následujícím období bude vzdělávání probíhat pouze distanční formou v obdobném režimu jako doposud a s tím, že

– je povoleno konání komisionálních opravných a náhradních (doklasifikačních) zkoušek
– mohou probíhat individuální konzultace žáka s pedagogem po předchozí domluvě
– škola bude pro potřeby vyřizování nejnutnějších záležitostí přístupná denně v době od 9 do 13 hodin
– školní jídelna nebude v provozu.

Publikováno v Blog