Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení

Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení dle platného znění Opatření obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3

• Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání musí ZŠ vydat nejpozději do 30. dubna 2021.
• První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) je nově stanoven na 3. 5., druhý na 4. 5. 2021, první náhradní termín JPZ je stanoven na 2. 6., druhý na 3. 6. 2021.
• Pokud se JPZ v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná nebo uchazeč podal pouze jednu přihlášku na maturitní obor vzdělání, koná JPZ v obou termínech.
• Časový limit pro písemné testy JPZ se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut, u matematiky se prodlužuje o 15 minut.
• Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou i do oborů s výučním listem mohou být vyhlášeny nejdříve 19. 5. 2021.
• Kompletní instrukce týkající se podmínek a průběhu JPZ uchazeči obdrží v zásilce, která byla ze školy vypravena 16. 4. 2021.
• Opatření k ochraně zdraví osob v průběhu JPZ včetně informací a pokynů k testování uchazečů na Covid najdete ZDE

Dle změny opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4.2021 mají uchazeči při přijímací zkoušce možnost zakrytí úst a nosu respirátorem nebo zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnickou rouškou).

Publikováno v Blog