Vzdělávání a provoz školy od pondělí 26.4.2021

Sdělujeme, že od pondělí 26.4.2021 bude vzdělávání probíhat takto:
teoretické vyučování pouze distanční formou a v obdobném režimu jako doposud,
– na teoretickém vyučování budou prezenčně probíhat pro některé žáky individuální a skupinové konzultace dle instrukcí zástupkyně paní Ing. Vrané
praktické vyučování prezenční formou.

K nástupu na praktické vyučování obdržíte podrobné informace od svých učitelek odborného výcviku.
Před nástupem na praktické vyučování musí všichni žáci projít antigenním testováním.
K ochraně zdraví při prezenčním vyučování a k testování žáků byl vydán přiložený podrobný informační materiál školy, který si předem velmi podrobně prostudujte a na nástup k prezenční výuce (zatím jen praktické) se prosím řádně připravte. POKYN K OCHRANĚ ZDRAVÍ

Publikováno v Blog