Provoz školního kadeřnictví pro veřejnost od 3.5.2021

Pravidla návštěvy školního kadeřnictví od 3. května 2021

Zákazník při vstupu do provozovny prokáže, že:
– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
– absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
– osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo
– prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
– doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (žáci škol), nebo
– podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky neumožní vstup do provozovny, vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu.

 

Pro zákazníky nebudeme zajišťovat testy, pokud tedy budou chtít využít našich služeb a nebudou mít potřebný doklad o testování (viz. výše), přinesou si do kadeřnictví samotest povolený Ministerstvem zdravotnictví, po vstupu si test v předsíni sami provedou a výsledkem se prokáží pracovnici kadeřnictví.

Publikováno v Blog