Termín přijímací zkoušky – 2. kolo přijímacího řízení

65-41-L/01 Gastronomie  (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie  (dálková forma)

Uchazeči o přijetí do těchto oborů, kteří nepředložili s přihláškou potvrzené výsledky přijímací zkoušky z 1. kola vykonají přijímací zkoušku ve 2. kole přijímacího řízení dne 8. 7. 2021 v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary od 8.15 hodin.

Publikováno v Blog