DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY 13. 1. 2022 od 13 do 17 hodin

S ohledem na současnou epidemickou situaci proběhne Den otevřených dveří v upraveném režimu:

– uchazeči o vzdělání s rodiči budou do školy vpouštěni po 20-ti minutových intervalech tak, že v jednom intervalu bude vpuštěno nejvýše 20 osob
– čas svého vstupu si prosím předem zarezervujte u paní Jitky Valvodové na telefonu 353 176 611 nebo 602 108 439
– vstup a pohyb po budově je možný pouze s respirátorem
– v rámci ukázek odborného výcviku nebude možná konzumace vzorků pokrmů ani úprava vlasů uchazečů ve školním kadeřnictví
– vstup návštěvníků do školy horním vchodem

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás

Publikováno v Blog