Informace k možnosti zapůjčení mobilního digitálního zařízení

Informace k možnosti zapůjčení mobilního digitálního zařízení – notebooku
v rámci programu „Prevence digitální propasti“ z Národního plánu obnovy pro školy.

Škola má nově možnost nabídnout zapůjčení školního notebooku v případě, že žák školy nemá k dispozici digitální zařízení pro potřeby vzdělávání a seznamování se s digitálním prostředím pro účely vzdělávání a rozvoje IT kompetencí.

V případě zájmu o tuto podporu postupujte takto:

Na těchto webových stránkách školy v sekci ŽÁK/RODIČ – VÝPŮJČKA NOTEBOOKU je ke stažení připravena Žádost o vypůjčení mobilního digitálního zařízení – notebooku (žádost si také můžete vyzvednout v kanceláři ekonomického úseku), dále na uvedeném místě najdete Podmínky výpůjčky notebooku a ukázku Smlouvy o výpůjčce.

Vyplněnou žádost odevzdejte v kanceláři ekonomického úseku školy nejpozději do 24.10. 2022.

Doručené žádosti budou vyhodnoceny na základě kritérií, která jsou uvedena v Podmínkách výpůjčky notebooku.

NPO Digitalizace