Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že podáním zápisových lístků v prvním kole přijímacího řízení ke vzdělávání od 1. 9. 2023 nebyly naplněny stanovené počty přijímaných uchazečů,
vyhlašujeme dle § 60f, odst.(1) zákona č.561/2004 Sb. druhé kolo přijímacího řízení do oborů:

tříleté s výučním listem (denní)

65-51-H/01 Kuchař, kuchařka 20 volných míst
65-51-H/01 Číšník, servírka 3 volná místa
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 5 volných míst

Přihlášky lze podávat do 30.5. 2023

Ve II. kole přijímacího řízení bude postupováno dle stejných kritérií jako v I. kole.