Informační setkání vedení školy s rodiči žáků 1.ročníků

Vážení rodiče žáků 1.ročníků,
rádi jsme ve škole přivítali Vaše potomky. Během první poloviny září budou mít možnost získat první postřehy a zkušenosti jak v teoretickém, tak i praktickém vyučování a budou je s Vámi komunikovat.
Dovolujeme si Vás proto pozvat na důležité setkání s vedením školy, třídními učiteli a školními poradenskými pracovníky, abychom Vám poskytli všechny potřebné informace týkající se vzdělávání na naší střední škole, odpověděli Vám na případné dotazy a náměty a projednali s Vámi též individuální potřeby žáků, se kterými se na nás obrátíte.

Setkání se bude konat ve středu 20.9.2023 od 17 hodin ve velkém sálu Lázeňského hotelu THERMAL.
Těšíme na Vás