Volby do Školské rady 2024

V polovině června 2024 proběhnou řádné volby do školské rady naší školy. Školská rada je šestičlenná, přičemž dva členy jmenuje Karlovarský kraj, dva členy zvolí pedagogové školy a dva členy zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci. Funkční období školské rady je tříleté.
Navrhování kandidátů je možné ve lhůtě od 20.05. do 31.05.2024 (použijte níže připojený formulář).
Volby proběhnou dálkovým přístupem v systému ŠkolaOnLine od pátku 14.6.2024, 8.00 hodin do středy 19.6.2024, 22.00 hodin.

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady
Návrh kandidáta pro volbu do školské rady
Volební řád pro volby do školských rad