Aktuality

Test

Předběžné hodnocení přijímacího řízení

  65-51-H/01 Kuchař, kuchařka hodnocení 65-51-H/01 Číšník, servírka hodnocení 65-51-H/01 Číšník, barman, barista hodnocení 29-54-H/01 Cukrář hodnocení 69-51-H/01 Kadeřník hodnocení 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby hodnocení

Test

Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení

Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení dle platného znění Opatření obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3 • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání musí ZŠ vydat nejpozději do 30. dubna 2021. • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) je nově stanoven na 3. 5., druhý na 4. 5. 2021, první náhradní termín JPZ je stanoven na 2. 6., druhý na […]

Notebook výuka

Vzdělávání a provoz školy od pondělí 8. 3. 2021

na základě poslední instrukce Ministerstva školství sděluji, že i v následujícím období bude vzdělávání probíhat pouze distanční formou v obdobném režimu jako doposud a s tím, že – je povoleno konání komisionálních opravných a náhradních (doklasifikačních) zkoušek – mohou probíhat individuální konzultace žáka s pedagogem po předchozí domluvě – škola bude pro potřeby vyřizování nejnutnějších záležitostí přístupná denně v době od 9 do 13 hodin […]

Logo školy

Kritéria příjímacího řízení pro školní rok 2021/2022

aktuální kritéria přijímacího řízení jsou uveřejněna na tomto odkazu klikněte zde

Prázdná třída

Vzdělávání a provoz školy od 11.1. do 22.1.2021

Na základě instrukce Ministerstva školství ze dne 7.1.2021 bude vzdělávání ve dvou následujících týdnech od 11.1. a od 18.1. 2021 probíhat pouze distanční formou, a to v obdobném režimu jako v prvním týdnu ledna 2021 s obvyklým týdenním střídáním směn teoretického a praktického vyučování. Teoretické vyučování tedy bude mít od 11.1. do 15.1. sudá směna A a od 18.1. do 22.1. lichá směna B. – mohou probíhat individuální konzultace […]

Dezinfekce

Vzdělávání a provoz školy od 4.1 do 8.1.2021

Na základě usnesení Vlády ČR a instrukce Ministerstva školství ze dne 23.12.2020 bude v týdnu od 4.1. do 8.1. 2021 vzdělávání probíhat pouze distanční formou: – teoretické vyučování bude dle stálého rozvrhu realizováno distančně v prostředí Teams pro třídy liché směny, tedy pro Č1B, K1B, KC1B, S1B, ČB2B, K2B, Č3B, K3B, KC3B a GN1; – praktické vyučování bude realizováno distančně dle […]

Prázdná třída

Vzdělávání a provoz školy od 14.12.2020

V týdnu od pondělí 14.12. pokračujeme v již nastaveném tzv. střídavém systému organizace vzdělávání: – prezenčně nastoupí do teoretického vyučování třídy Č1B, ČB2B, Č3B, K1B, K2B, K3B, KC1B, KC3B, S1B, S3AB, G1, G2 a G4, – distanční teoretické vyučování budou mít třídy GN1 a G3, – praktické vyučování bude realizováno prezenčně pro všechny žáky, – v provozu bude naše školní […]

Třída

Vzdělávání a provoz školy od 7.12. 2020

Počínaje pondělím 7.12. se dostáváme do další fáze návratu vzdělávání k prezenční formě. Žáci neposledních ročníků začnou docházet na teoretické vyučování do školy tzv. střídavým neboli rotačním systémem, žáci posledních ročníků budou prezenčně docházet stále. V týdnu od 7. do 11.12. bude tedy organizace vzdělávání vypadat takto: – prezenčně nastoupí do teoretického vyučování třídy K1A, ČB1A, K2A, Č2A, KC2A, K3A, […]

Dezinfekce

Vzdělávání a provoz školy od 25.11.2020.

Od středy 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol na vzdělávání a dále všech žáků školy na praktickém vyučování. Do teoretického vyučování od 25.11. nastoupí do školy dle stálého rozvrhu třídy ČB3A, K3A a G4. Ostatní třídy neposledních ročníků pokračují v teorii distanční formou vzdělávání jako doposud. Od pondělí 30.11. nastoupí do školy na teorii […]

Covid-19

Vzdělávání a provoz školy od 14.10.2020

na základě příslušných usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 zasílám informace k realizaci vzdělávání a provozu školy od 14.10. do 30.10.2020. Počínaje středou 14.10. bude vzdělávání pokračovat pouze distančním způsobem až do pátku 23.10.2020, a to jak v teoretickém, tak i v praktickém vyučování.