Aktuality

Vzdělávání a provoz školy od 14.10.2020

na základě příslušných usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 zasílám informace k realizaci vzdělávání a provozu školy od 14.10. do 30.10.2020. Počínaje středou 14.10. bude vzdělávání pokračovat pouze distančním způsobem až do pátku 23.10.2020, a to jak v teoretickém, tak i v praktickém vyučování.

Vzdělávání a provoz školy od 5.10.2020

Na základě usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a souvisejících opatření Krajské hygienické stanice sdělujeme k dalšímu průběhu vzdělávání:

Ochrana zdraví ve školním roce 2020/21

Pokyn ředitele školy pro provoz školy ve š.r.2020/21 vzhledem ke Covid-19 Metodický pokyn MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19 Úprava Metodického pokynu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19

Výuka žáků na dálku

Upozorňujeme všechny žáky školy na povinnost účastnit se vzdělávání na dálku. Učitelé Vám prostřednictvím systému ŠkolaOnLine a dalších online nástrojů poskytují vzdělávací materiály a zadávají úkoly.

Přerušení výuky

V souvislosti s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 je s účinností od 11. 3. 2020 výuka v naší škole přerušena, a to až do ODVOLÁNÍ. Toto opatření se týká výuky teorie i praxe.

Ochrana zdraví v průběhu zkoušek

Pokyn ředitele k ochraně zdraví žáků v průběhu přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek ve š.r. 2019/20.

Přítomnost žáků posledních ročníků ve škole od 11.5.2020

Rozvrh konzultací teorie na týden 18.- 22.5.2020 pro třídy ČB3B, K3B, S3AB, G4 a GN2 je v přiloženém souboru.

Hodnocení žáků za II. pololetí školní roku 2019/2020

V průběhu a na konci 2. pololetí školního roku 2019/20 budou žáci hodnoceni dle nové vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Podávání zápisového lístku

Ve š.r. 2019/20 lze zápisové lístky podávat nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamů přijatých uchazečů,