Doučování žáků v období 01-08/2023

NextGenerationEU MSMT logo NPO logo
Platnost projektu: 1. 1. 2023 – 31. 8. 2023
Finanční dotace: 46 200,- Kč
Název operačního programu: 3.2.3. Národní plán obnovy
Garant projektu: RNDr. Jiří Neumann

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace v rámci implementace Národního plánu obnovy poskytuje v období od 1/2023 do 8/2023 doučování žákům školy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování probíhá v teoretickém i v praktickém vyučování a reaguje na potřeby žáků. Podpora vzdělávání formou doučování je určena i žákům, kteří mají jednotlivé potřeby k prohloubení znalostí a dovedností v návaznosti na další výuku.