spolupráce s Policií ČR při prevenci sociálně patologických jevů