STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB KARLOVY VARY

Adresa Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

IČO 00 52 00 55

Právní forma příspěvková organizace

Zřizovatel Karlovarský kraj

Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary

Datová schránka jhat5g9

Sekretariát Jitka Valvodová

tel.: 353 176 611
tel.: 602 108 439
tel.: 602 528 193

info@ssstravovani.cz

pro zasílání sms


Ředitel školy RNDr. Jiří Neumann

tel.: 353 176 614
tel.: 602 105 588
neumann@ssstravovani.cz

Zástupce ředitele
· teorie - statutární zástupce
Mgr. Yvona Chrudimská

tel.: 353 176 615
tel.: 602 160 098
chrudimska@ssstravovani.cz

Zástupce ředitele
· teorie
Ing. Dana Vraná

tel.: 353 176 615
tel.: 731 408 230
vrana@ssstravovani.cz

Zástupce ředitele
· praxe
Vladimíra Vašíčková

tel.: 353 176 622
tel.: 724 335 777
vasickova@ssstravovani.cz

Zástupce ředitele
· ekonomika
Veronika Petříčková

tel.: 353 176 612
tel.: 739 521 595
petrickova@ssstravovani.cz

Manager pro personalistiku a provoz
Radka Lovecká

tel.: 353 176 612
tel.: 739 521 599

lovecka@ssstravovani.cz

Správce IT
Pavel Lintemer

tel.: 353 176 616
tel.: 777 155 931

lintemer@ssstravovani.cz

Výchovný poradce Mgr. Stanislava Dostalová

tel.: 353 176 623 dostalova@ssstravovani.cz

Dálkové studium Mgr. Magda Bendová

tel.: 353 176 621 bendova@ssstravovani.cz

Vedoucí učitel OV Drahomíra Špaková

tel.: 353 176 622 spakova@ssstravovani.cz

Vedoucí učitel Ing. Marcela Polcarová
vedoucí odloučeného pracoviště Stará Role

tel.: 736 514 037 polcarova@ssstravovani.cz

Vedoucí restaurace Věra Pfeilerová

tel.: 353 222 281
tel.: 739 322 301
luna@ssstravovani.cz

Vedoucí kadeřnictví Alena Strnadová

tel.: 602 532 495 kadernictvi@ssstravovani.cz

Pracovníkem pověřeným k podávání informací dle zákona č.106/1999 Sb. je Mgr. Yvona Chrudimská.


Školská rada

Pavel Lintemer předseda

tel.: 353 176 616

e-mail
Jaroslav Blažek
Mgr. Jiří Klsák
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová
Ing. Radka Poláčková
Hana Rovná 

 

AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Dokumenty školy
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA