Kontakty

Informace

Adresa: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00 52 00 55
RED IZO: 600 009 106
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/ 88, 360 21 Karlovy Vary
Datová schránka: jhat5g9


Kontakty

Sekretariát
Renata Strnadová
353 176 611, 602 108 439
602 528 193 (pro zasílání SMS)
info@ssstravovani.cz
Ředitel školy
RNDr. Jiří Neumann
353 176 614
602 105 588
neumann@ssstravovani.cz
Zástupce ředitele / teorie – statutární zástupce
Ing. Dana Vraná
353 176 615
731 408 230
vrana@ssstravovani.cz
Vedoucí učitel OV
Vladimíra Vašíčková
353 176 622
724 335 777
vasickova@ssstravovani.cz
Vedoucí učitel OV
Drahomíra Špaková
353 176 622
606 219 770
spakova@ssstravovani.cz
Zástupce ředitele / ekonomika
Veronika Petříčková
353 176 624
739 521 595
petrickova@ssstravovani.cz
Manager pro personalistiku a provoz
Radka Lovecká
353 176 624
739 521 599
lovecka@ssstravovani.cz
Správce IT
Pavel Lintemer
777 155 931
lintemer@ssstravovani.cz
Vedoucí kadeřnictví
Alena Strnadová
602 532 495
kadernictvi@ssstravovani.cz
Výchovný poradce
Mgr. Stanislava Dostalová
353 176 623
dostalova@ssstravovani.cz
Vedoucí školního poradenského pracoviště
Ing. Dana Vraná
tel.: 353 176 615
tel.: 731 408 230
vrana@ssstravovani.cz
Metodik prevence
Ing. Marek Pospíchal
tel.: 353 176 623
tel.: 605 006 050
pospichal@ssstravovani.cz
Školská rada
Pavel Lintemer, předseda
tel.: 353 176 616
rada@ssstravovani.cz
Mgr. Jiří Klsák
Michal Tamchyna
Jaroslav Batla
Iveta Skoupá
Mgr. Yvona Chrudimská