Struktura maturitní zkoušky v roce 2019


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek klikněte zde

   

Žákovský průvodce maturitní zkouškou


Žákovský průvodce maturitní zkouškou  

   

Témata maturitních zkoušek v roce 2019


Profilové zkoušky oboru klikněte zde

Školní seznam literárních děl klikněte zde

Témata šk. úloh pro ústní část cizího jazyka v roce 2019 klikněte zde

Zadání maturitní práce a její obhajoba klikněte zde

Zadání praktické zkoušky klikněte zde

 

Průběh maturitní zkoušky v roce 2019


Harmonogram zkoušek pro období jaro 2019 klikněte zde

Zkušební schéma společné části jaro 2019  

Harmonogram zkoušek pro období podzim 2019  

Harmonogram opravných a náhradních zkoušek 2019  
 

Závěrečné zkoušky v roce 2019


Harmonogram zkoušek v řádném termínu 2019 klikněte zde

Harmonogram opravných a náhradních zkoušek 2019  


Dodatek k osvědčení o dosaženém vzdělání - EUROPASS
soubory s osvědčením jsou výcejazyčné (tisk oboustranný)


65-41-L/01 Gastronomie (denní forma) klikněte zde

65-41-L/51 Gastronomie (denní forma) klikněte zde

65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma) klikněte zde

65-51-H/01 Kuchař - číšník klikněte zde

29-54-H/01 Cukrář klikněte zde

69-51-H/01 Kadeřník klikněte zde

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby klikněte zde

 

 
<
AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Dokumenty školy
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA