Maturitní a závěrečné zkoušky

Základní informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Struktura maturitní zkoušky v roce 2021

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Témata maturitních zkoušek v roce 2021

Profilové zkoušky oboru
Školní seznam literárních děl
Témata školních úloh pro ústní část cizího jazyka
Zadání maturitní práce a její obhajoba
Zadání praktické zkoušky

Průběh maturitní zkoušky v roce 2021

Harmonogram zkoušek pro období jaro 2021
Zkušební schéma společné části jaro 2021
Harmonogram zkoušek pro období podzim 2021
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim 2021

Závěrečné zkoušky v roce 2021

Harmonogram zkoušek v řádném termínu
Přihláška a termíny k opravným a náhradním zkouškám Podzim
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim

Podrobné harmonogramy, pokyny a pravidla hodnocení písemné a praktické části závěrečných zkoušek:

Kuchař
Číšník a Číšník, barman barista
Cukrář
Kadeřník
Stravovací a ubytovací služby

Dodatek k osvědčení o dosaženém vzdělání – EUROPASS

soubory s osvědčením jsou výcejazyčné (tisk oboustranný)
65-41-L/01 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma)
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby