Maturitní a závěrečné zkoušky

Základní informace k maturitním zkouškám

Struktura maturitní zkoušky v roce 2022

Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek

Témata maturitních zkoušek v roce 2022

Maturitní seznam literárních děl a kritéria výběru
Praktická zkouška – délka a způsob konání
Témata povinných zkoušek profilové části
Maturitní práce a její obhajoba
Témata nepovinných zkoušek profilové části G4
Témata nepovinných zkoušek profilové části GN2

Průběh maturitní zkoušky v roce 2022

Harmonogram zkoušek pro období jaro 2022
Zkušební schéma jaro 2022
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim 2022

Závěrečné zkoušky v roce 2021/2022

Harmonogram zkoušek v řádném termínu
Zadání závěrečných zkoušek
Přihláška k vykonání závěrečných zkoušek v termínu náhradním či opravném
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim

Podrobné harmonogramy, pokyny a pravidla hodnocení písemné a praktické části závěrečných zkoušek:

Kuchař
Číšník a Číšník, barman barista
Cukrář
Kadeřník
Stravovací a ubytovací služby

Dodatek k osvědčení o dosaženém vzdělání – EUROPASS

soubory s osvědčením jsou výcejazyčné (tisk oboustranný)
65-41-L/01 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma)
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby