Maturitní a závěrečné zkoušky

Základní informace k maturitním zkouškám

Struktura maturitní zkoušky v roce 2024

Nabídka a forma povinných a nepovinných zkoušek

Témata maturitních zkoušek v roce 2024

Maturitní seznam literárních děl a kritéria výběru
Praktická zkouška – délka a způsob konání
Témata povinných zkoušek profilové části
Témata nepovinných zkoušek profilové části G4
Zadání maturitní práce GN2, DM3
Témata nepovinných zkoušek profilové části GN2, DM3

Průběh maturitní zkoušky v roce 2024

Harmonogram zkoušek pro období jaro 2024
Zkušební schéma jaro a podzim 2024
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim 2024

Závěrečné zkoušky

Harmonogram závěrečných zkoušek v řádném termínu jaro 2024
Zadání závěrečných zkoušek
Přihláška k vykonání závěrečných zkoušek v termínu náhradním či opravném
Harmonogram opravných a náhradních zkoušek podzim, zima

Podrobné harmonogramy, pokyny a pravidla hodnocení písemné a praktické části závěrečných zkoušek:

Kuchař
Číšník a Číšník, barman barista
Cukrář
Kadeřník
Stravovací a ubytovací služby

Dodatek k osvědčení o dosaženém vzdělání – EUROPASS

soubory s osvědčením jsou vícejazyčné (tisk oboustranný)
65-41-L/01 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (denní forma)
65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma)
65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby