Projekty realizované z dotace města Karlovy Vary

logo KARLOVY VARY

Škola realizuje s hospodářskou komorou IHK Bayreuth společný projekt s názvem “Srovnávání výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech ČR, Bavorska a Itálie”. V tomto zajímavém projektu si společně čeští, němečtí a italští žáci posledních ročníků gastronomických oborů prakticky prověřují a srovnávají výstupní odborné kompetence na úrovni požadavků a nároků závěrečné zkoušky pořádající země.

Zázemím etapy v roce 2018 byla školní restaurace Luna v Karlových Varech. Dosažené výsledky žáků byly pedagogy podrobně vyhodnocovány a evaluovány. Pedagogové i žáci se kromě výměny cenných odborných zkušeností také navzájem seznámili se systémy odborného vzdělávání účastnických zemí. Akce doplněná o poznávání a propagaci našeho města byla velmi přínosným a motivujícím setkáním jak pro žáky, tak i pedagogy tří evropských zemí. Žáci karlovarské školy se mohou těšit na další etapu tohoto projektu, která proběhne v roce 2019 v italském Brixenu. Realizaci tohoto projektu významně podpořilo dotací statutární město Karlovy Vary. Mezi účastníky zavítal i primátor města pan Petr Kulhánek.

V rámci partnerství mezi Karlovými Vary a izraelským městem Eilat připravily Střední škola stravování a služeb a karlovarská Obchodní akademie studijní stáž pro svých 12 žáků na Univerzitě Ben Gurion v Eilatu. Intenzivní program v oblasti hotelnictví, pohostinství a kulinářského umění zahrnoval jak akademickou přípravu, tak také odbornou praxi na půdě významných hotelových komplexů v Eilatu. Studijní pobyt žáků byl též doplněn poznávacími aktivitami historicky, kulturně i gastronomicky zajímavého Izraele. Město Karlovy Vary žáky podpořilo finančním příspěvkem na leteckou dopravu

S finanční podporou Města Karlovy Vary realizovala škola již čtyři prázdninové výukové campy netradičních sportů pro karlovarské žáky základních a středních škol. Program byl zaměřen na moderní a pro mládež atraktivní druhy sportů jako je frisbee, ringo, interkros, softbal a in-line. Akce vedené Mgr. Lubošem Veselým a Mgr. Miroslavou Moučkovou podtrhly komunitní význam a přínos naší školy a poskytly prostor aktivnímu trávení volného času karlovarské mládeži.

Termíny akcí:
27. – 29.8. 2013
26. – 28.8. 2014
26. – 28.8. 2015
24. – 26.8. 2016