Projekty realizované z dotace MŠMT

Národní plán podpory návratu do škol 2021 (NPD)
Národní plán podpory návratu do škol 2021 (NPD)
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

 

Realizované aktivity projektu “Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání II”
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/22 Projektový den mimo školu

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

příspěvková organizace

Z dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ realizuje škola v rámci svého projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008066 následující aktivity:

III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8hod.
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16hod.
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24hod.
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

příspěvková organizace

Z dotace Výzvy č.56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje škola v roce 2015 v rámci projektu „Podpora jazyků“ CZ.1.07/1.1.00/56.2610 tyto aktivity:

Jazykově vzdělávací pobyt pro 21 žáků v Německu
Jazykově vzdělávací pobyt pro 21 žáků ve Velké Británii
Zahraniční jazykový kurz pro 1 učitele v Německu

Pro zkvalitňování podmínek vzdělávání čerpáme finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.5, zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Digitální archiv – výstupy inovace
Seznam vzdělávacích materiálů

Nositel projektu: Střední odborné učiliště stravování a služeb K. Vary
Název projektu: Modernizace výuky SOU stravování a služeb KV
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0963
Datum zahájení: 1. 9. 2012
Datum ukončení: 31. 8. 2014

Materiály jsou přístupné pedagogům a žákům na vnitřním uložišti školy, pro veřejnost na vyžádání. Materiály III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsou přístupné ve webovém prostoru ftp://ftp.ssstravovani.cz nebo veřejně na portále www.dumy.cz

1.2
Český jazyk
ČJ_I_S1
ČJ_I_S2
ČJ_II_S1
ČJ_II_S2
Společenské vědy
ObV_S1
ZSV_S2
2.2
Cizí jazyky
CizJ_S1
CizJ_S2
3.2.
Informační technologie
ICT_I_S1
ICT_I_S2
ICT_I_S3
ICT_II_S1
ICT_II_S2
ICT_II_S3
Odborné předměty
OdP_S1
OdP_S2
OdP_S3
Tělesná výchova
TV_S1
TV_S2
TV_S3
4.2.
Matematika
M_I_S1
M_I_S2
M_II_S1
M_II_S2e
5.2.
Ekonomika
EKU1_S1
EKU1_S2
Odbyt a obsluha
OaO_S1
OaO_S2
Odborný výcvik
OV_S1
OV_S2
Potraviny a výživa
PV_I_S1
PV_I_S2
PV_II_S1
PV_II_S2
Technologie
T_S1
T_S2e
6.2.
Ekonomika
EKU2_S1
EKU2_S2


Projekt UNIV 2 KRAJE podpořil proměnu školy v otevřenou instituci a centrum celoživotního učení.