Projekty realizované z dotací pro zahraniční aktivity

Ziel 3 / Cíl 3

Projekt „Erzgebirge / Krušnohoří kulinarisch erleben“
Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Informace o udržitelnosti v roce 2019
Informace o udržitelnosti v roce 2018
Informace o aktivitách v 1. pololetí 2018

Další zahraniční aktivity školy jsou založeny především na projektové spolupráci s těmito subjekty v Německu.

Škola se jako partner zapojila v rámci programu Leonardo da Vinci do projektů mobility a programu celoživotního učení.