Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

Platnost projektu: 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024
Finanční dotace: 181 420,- Kč
Název operačního programu: Zaměstnanost plus, specifický cíl – Materiální pomoc nejchudším osobám a výzvy č. 03_22_026 „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“
Garant projektu: RNDr. Jiří Neumann

Účelem této dotace je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí/žáků v mateřských, základních a středních školách v Karlovarském kraji, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé situaci.
Cílem je umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh školní docházky žáků, ale i předcházení případnému sociálnímu vyloučení.
Na projekt je poskytována finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost plus https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz-plus