Obědy do škol

Vážení žáci a zákonní zástupci žáků,
v rámci projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“ realizovaného Karlovarským krajem z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen projekt“), má škola nově možnost nabídnout potřebným žákům úhradu obědů v naší školní jídelně. Tento příspěvek mohou získat žáci, jejichž rodina je ohrožena materiální deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Cílem projektu je omezit případné sociální vyloučení a podpořit integraci uvedených žáků do společnosti.

V případě zájmu o tuto podporu postupujte takto:
ke stažení máte níže připraveno Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování ve školním roce 2023/2024 a současně jsou zde k dispozici souhrnné informace k projektu s podmínkami pro získání příspěvku. Vyplněné Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci pak v případě zájmu odevzdejte v kanceláři ekonomického úseku školy, což je možné činit počínaje dnem 1.11.2023. Podaná čestná prohlášení budou posouzena a žadatel bude následně vyrozuměn o výsledku.

 

Dokumenty ke stažení:
Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci
Souhrnné informace k projektu