Obory vzdělání

Struktura vzdělávací nabídky (dle KKOV)

A)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení
Délka vzdělávání: 4 roky

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví • denní

B)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Délka vzdělávání: 3 roky denní, 3 roky dálkové

65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka • denní, dálkové
65-51-H/01 • Číšník, servírka denní, dálkové
65-51-H/01 • Číšník, barman, barista • denní
29-54-H/01 • Cukrář • denní
69-51-H/01 • Kadeřník • denní
65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby • denní

C)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové)
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení
Délka vzdělávání: 2 roky denní, 3 roky dálkové

65-41-L/51 • Gastronomie • denní, dálkové