STRUKTURA VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY (dle KKOV)

A)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení
Délka vzdělávání: 4 roky


65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví denní

B)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Délka vzdělávání: 3 roky denní, 3 roky dálkové


65-51-H/01 Kuchař, kuchařka denní dálkové

65-51-H/01 Číšník, servírka denní dálkové

65-51-H/01 Číšník, barman, barista denní

29-54-H/01 Cukrář denní

69-51-H/01 Kadeřník denní

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby denní



C)
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové)
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška a vysvědčení
Délka vzdělávání: 2 roky denní, 3 roky dálkové


65-41-L/51 Gastronomie denní dálkové


 - kuchař


 - číšník


 - kuchař, servírka


 - číšník,barman,barista


 - obchodník





 
< 











AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Dokumenty školy
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA