Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.
Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii a naší novinkou je populární obor Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni a formami středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, nástavbového studia a možností celoživotního vzdělávání prostřednictvím dálkového studia.
Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky dobře vybavena odbornými učebnami, informačními technologiemi, didaktickou technikou, odbornou knihovnou i bezpečnostními systémy. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.
Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů - učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože především kvalitní odborná příprava umožňuje pozdější uplatnění na trhu práce, poskytujeme našim žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.
Škola provozuje vlastní restauraci, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo. Odborné práce našich žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha významných profesních postech. Pro žáky oboru Kadeřník má škola k dispozici nové kadeřnictví.
Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádáme prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol "Lázeňský pohárek". Škola je též nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové.

Škola je Členem Asociace kuchaŘŮ a cukrÁŘŮ ČR
Škola je Členem Asociace hotelŮ a restauracÍ ČR
 

 AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Dokumenty školy
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA