Prevence digitální propasti 2023

MSMT logo NPO logo
Platnost projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Finanční dotace: 110 000,- Kč
Název operačního programu: 3.2.3. Národní plán obnovy
Garant projektu: RNDr. Jiří Neumann

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti poskytlo Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizaci finanční prostředky na pořízení mobilních digitálních technologií určených pro žáky střední školy. Z těchto prostředků škola pořídila 9 notebooků. Tyto notebooky se průběžně zapůjčují žákům školy, kteří nemají k dispozici digitální techniku pro vzdělávání. Finanční dotace bude využita v plné výši.