Prevence digitální propasti 2022

MSMT logo NPO logo
Platnost projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Finanční dotace: 283 000,- Kč
Název operačního programu: 3.2.3. Národní plán obnovy
Garant projektu: RNDr. Jiří Neumann

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti poskytlo Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizaci finanční prostředky na pořízení mobilních digitálních technologií určených pro žáky střední školy. Tyto prostředky byly školou použity na nákup 22 ks notebooků. Všechny notebooky byly zapůjčeny žákům školy, kteří neměli digitální techniku k dispozici pro vzdělávání. Finanční dotace byla využita v plné výši.