Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/22 budeme přijímat ke vzdělávání do 1. ročníků následujících oborů:

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory s výučním listem (denní)

65–51-H/01 • Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 • Číšník, servírka
65–51-H/01 • Číšník, barman, barista
29-54-H/01 • Cukrář
69-51-H/01 • Kadeřník
65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby

Nástavbové studium (dálkové)

(pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65-41-L/51 • Gastronomie