Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Aktuální informace ke změnám v přijímacím řízení dle platného znění Opatření obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3

• Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání musí ZŠ vydat nejpozději do 30. dubna 2021.
• První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) je nově stanoven na 3.5., druhý na 4. 5. 2021, první náhradní termín JPZ je stanoven na 2.6., druhý na 3.6. 2021.
• Pokud se JPZ v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná nebo uchazeč podal pouze jednu přihlášku na maturitní obor vzdělání, koná JPZ v obou termínech.
• Časový limit pro písemné testy JPZ se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut, u matematiky se prodlužuje o 15 minut.
• Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou i do oborů s výučním listem mohou být vyhlášeny nejdříve 19.5.2021.
• Kompletní instrukce týkající se podmínek a průběhu JPZ uchazeči obdrží v zásilce, která byla ze školy vypravena 16.4.2021.
• Opatření k ochraně zdraví osob v průběhu JPZ včetně informací a pokynů k testování uchazečů na Covid najdete ZDE

 

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví

Uchazeči budou hodnoceni takto:

• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%
• dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 60%
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných zde

Jak se přihlásit

• podat škole přihlášku do 1. 3. 2021
• na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
• na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
• na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy a nově datum narození zákonného zástupce uchazeče
• rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, jsou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
• do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
• zápisový lístek vydává svým žákům základní škola ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova „B“, II. patro


Tříleté obory s výučním listem (denní)

65–51-H/01 • Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 • Číšník, servírka
65–51-H/01 • Číšník, barman, barista
29-54-H/01 • Cukrář
69-51-H/01 • Kadeřník
65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby

Uchazeči budou hodnoceni takto:

• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obory H zde
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor E zde

Jak se přihlásit

• podat škole přihlášku do 1. 3. 2021
• na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
• na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
• na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy a letos nově datum narození zákonného zástupce uchazeče
• rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, budou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
• do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
• zápisový lístek vydává svým žákům základní škola, ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova „B“, II. patro


Nástavbové studium (dálkové)

65-41-L/51 • Gastronomie

Uchazeči budou hodnoceni takto

• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 30%
• dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 70%
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných zde

Jak se přihlásit

• podat škole přihlášku do 1.3.2021
• vyplnit stranu č.2 přihlášky – vysvědčení za jednotlivé ročníky oboru s výučním listem, současní žáci 3. ročníku oboru s výučním listem vyplní za 3.ročník jen 1.pololetí
(žákům školy potvrdí na přihlášku prospěch třídní učitel, ostatní přiloží ověřené kopie vysvědčení z oboru s výučním listem)
• na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
• na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy
• k přihlášce přiložit ověřenou kopii výučního listu – pokud je uchazeč/ka již vyučen/a


 

Informace o přijímacím řízení:

sekretariát Jitka Valvodová tel.: 353 176 611

Informace a formuláře přihlášek ke stažení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace krajského úřadu k vydání zápisového lístku a formulář žádosti

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zapisovy-listek.aspx