Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Konečné hodnocení 1. kola přijímacího řízení

65-41-L/01 Gastronomie hodnocení
65-41-L/51 Gastronomie – denní nástavbové studium hodnocení
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, servírka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, barman, barista hodnocení
29-54-H/01 Cukrář hodnocení
69-51-H/01 Kadeřník hodnocení
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby hodnocení
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví

Uchazeči budou hodnoceni takto:
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%
• dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněného váhou 60%
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných ZDE


Tříleté obory s výučním listem (denní)

29-54-H/01 • Cukrář
69-51-H/01 • Kadeřník
65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka
65-51-H/01 • Číšník, servírka
65-51-H/01 • Číšník, barman, barista
65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby

Pro obor Kadeřník budou uchazeči hodnoceni takto:
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 60%
• dle výsledků školní přijímací zkoušky zohledněné váhou 40%
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Pro ostatní obory H a obor E budou uchazeči hodnoceni takto:
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obory H ZDE
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Kadeřník ZDE
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor E ZDE

Jak se přihlásit:
• podat škole přihlášku do 1. 3. 2022
• na straně č.2 přihlášky uvést výsledky z vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky (žákům ZŠ vyplní a potvrdí ZŠ, ostatní přiloží ověřenou kopii vysvědčení za poslední dva ročníky povinné školní docházky)
• na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
• na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy a letos nově datum narození zákonného zástupce uchazeče
• rozhodnutí o přijetí nejsou uchazečům rozesílána, budou zveřejněna ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
• do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí podat do sekretariátu školy zápisový lístek
• zápisový lístek vydává svým žákům základní škola, ostatní uchazeči si zápisový lístek včas zajistí na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, budova „B“, II.patro


Nástavbové studium (denní)

65-41-L/51 • Gastronomie

Uchazeči budou hodnoceni takto:
• dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%
• dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněné váhou 60%
• dle dalších skutečností osvědčujících schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných ZDE

Jak se přihlásit:
• podat škole přihlášku do 1. 3. 2022
• vyplnit stranu č.2 přihlášky – vysvědčení za jednotlivé ročníky oboru s výučním listem, současní žáci 3. ročníku oboru s výučním listem vyplní za 3.ročník jen 1.pololetí
(současným žákům školy potvrdí na přihlášku prospěch třídní učitel, ostatní přiloží ověřené kopie vysvědčení z oboru s výučním listem)
• na přihlášce doložit zdravotní způsobilost pro daný obor lékařským posudkem
• na přihlášce čitelně vyplnit všechny kontaktní údaje – hůlkovým písmem, uvést emailové adresy
• k přihlášce přiložit ověřenou kopii výučního listu – pokud je uchazeč/ka již vyučen/a


 

Informace o přijímacím řízení:

sekretariát Jitka Valvodová tel.: 353 176 611

Informace a formuláře přihlášek ke stažení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace krajského úřadu k vydání zápisového lístku a formulář žádosti

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zapisovy-listek.aspx