Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Škola bude přijímat ke vzdělávání do prvních ročníků od 1. 9. 2023 do těchto oborů:

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory s výučním listem H a E (denní)
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
65-51-H/01 Číšník, servírka
65-51-H/01 Číšník, barman, barista
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Uchazeče zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 12. 2022 a 12. 1. 2023
od 13 do 17 hod v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o vzdělávání, ukázky z odborného výcviku žáků

 

Informace o přijímacím řízení:
sekretariát Jitka Valvodová tel.: 353 176 611

Informace a formuláře přihlášek ke stažení
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace krajského úřadu k vydání zápisového lístku a formulář žádosti
http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/zapisovy-listek.aspx