Projekty realizované s dotací z rozpočtu Karlovarského kraje

Škole byly v roce 2019 poskytnuty 2 dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s názvem „Podpora získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ a SŠ zřizovaných Karlovarským krajem“.

Aktuální propozice BASKETBAL 3X3 2018

S finanční podporou Karlovarského kraje realizuje škola každoročně krajská finále sportovních soutěží žáků a týmů středních škol. Akce vedené Mgr. Lubošem Veselým a Mgr. Miroslavou Moučkovou poskytují unikátní prostor pro podporu, rozvoj a propagaci sportu na středních školách kraje.

Akce pořádané školou v roce 2014, 2015, 2016,2017 a 2018

Finále krajského kola Karlovarského kraje

  • basketbalu žáků středních škol, kategorie družstev dívek a chlapců
  • basketbalu 3 + 3 žáků středních škol, kategorie družstev dívek a chlapců
  • badmintonu žáků středních škol, kategorie družstev dívek a chlapců

Krajské kolo soutěže družstev na in–line bruslích

S finanční podporou Karlovarského kraje realizovala škola projekty specifické primární prevence pro rizikovou skupinu mládeže. Jednalo se o adaptační pobyty tříd:

  • K1B od 11.9. do 13.9. 2014
  • Č1A od 3.9. do 4.9. 2015 a K1B od 10.9. do 11.9. 2015
  • K1A od 8.9. do 9.9. 2016, ČB1A od 15.9. do 16.9. 2016 a KCu1B od 22. do 23.9. 2016
  • Č1A od 7.9. do 8.9.2017, K1B od 14.9. do 15.9.2017 a KdCu1A od 21.9 do 22.9.2017
  • K1A od 6.9. do 7.9.2018, K1B od 13.9. do 14.9.2018, ČB1A od 18.9. do 19.9.2018, Č1B od 20. do 21.9.2018, KdCu1B od 25.9. do 26.9.2018
  • K1A od 5.9. do 6.9.2019, K1B od 12.9. do 13.9.2019, Č1A od 17.9. do 18.9.2019, KC1A od 19.9. do 20.9.2019, ČB1B od 24.9. do 25.9.2019
Celkem bylo dotací Karlovarského kraje podpořeno 132 žáků školy.