Školní jídelna

Sídlo: Nábřeží Jana Palacha 26, Karlovy Vary
Vedoucí: Jana Škutová
Telefon: 607 615 954
E-mail: skutova@ssstravovani.cz
Doba výdeje: od 12.00 do 15.00 hodin
Cena oběda: 35 Kč

Jídelní lístek na aktuální měsíc

Služeb školní jídelny mohou užívat žáci všech středních škol
Podrobnější informace o školním stravování jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9. 2020
Přihláška ke stravování do školní jídelny
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlašování obědů je možné osobně od 24.8.2020 do 28.8.2020 od 9:00 do 14:00 hodin a od 1.9.2020 každý všední den od 12:00 do 15:00 hodin na adrese nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary (restaurace La Hospoda). Již registrovaní strávníci musí též vyplnit přihlášku ke stravování na další školní rok včetně potvrzení o studiu. Pro podrobné informace kontaktujte vedoucí školní jídelny – viz výše.