Školní jídelna

Sídlo: Nábřeží Jana Palacha 26, Karlovy Vary
Vedoucí: Jana Škutová
Telefon: 607 615 954
E-mail: skutova@ssstravovani.cz
Doba výdeje: od 12.00 do 15.00 hodin
Cena oběda: 45 Kč

Z provozních a technických důvodu bude provoz ve školní jídelně v měsíci dubnu upraven takto:
Stále pokračuje nabídka jen jednoho pokrmu bez možnosti výběru po celý měsíc.
Od 15. 4. (pondělí) do 24. 4. (středa) včetně bude školní jídelna zcela UZAVŘENA.
V ostatních dnech se na Vás velice těšíme a děkujeme za pochopení.

Jídelní lístek na aktuální měsíc ZDE

Služeb školní jídelny mohou využívat žáci všech středních škol.
Podrobnější informace o školním stravování jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2023
Přihláška ke stravování do školní jídelny

Výdej obědů bude ve školním roce 2023-2024 zahájen 4.9.2023. Přihlašování do školní jídelny je možné osobně od 28.8.2023 od 8:00 do 14:00 hodin a od 4.9.2023 každý všední den od 12.00 do 15:00 hodin na adrese nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary (restaurace La Hospoda). Již registrovaní strávníci musí též vyplnit přihlášku ke stravování na další školní rok včetně potvrzení o studiu (razítko školy na zadní straně přihlášky). Pro podrobné informace kontaktujte vedoucí školní jídelny – viz výše.

Přihlašování obědů je možné osobně od 29.8.2022 od 8:00 do 14:00 hodin a od 1.9.2022 každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin na adrese nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary (restaurace La Hospoda). Již registrovaní strávníci musí též vyplnit přihlášku ke stravování na další školní rok včetně potvrzení o studiu (razítko školy). Pro podrobné informace kontaktujte vedoucí školní jídelny – viz výše.