Školní vzdělávací programy

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

65-41-L/01 • Gastronomie (dobíhající)
65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví (od 1.9.2018 počínaje 1.ročníky)

Tříleté učební obory s výučním listem

65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka (od 1.9.2018 počínaje 1.ročníky)
65-51-H/01 • Číšník, servírka (od 1.9.2018 počínaje 1.ročníky)
65-51-H/01 • Číšník, barman, barista (od 1.9.2018 počínaje 1.ročníky)
29-54-H/01 • Cukrář (od 1.9.2018 počínaje 1.ročníky)
69-51-H/01 • Kadeřník (od 1.9.2018 počínaje 1.ročníky)
65-51-E/01 • Kuchařské práce

Nástavbové studium s maturitní zkouškou

65-41-L/51 • Gastronomie

Tištěné znění školních vzdělávacích programů je dostupné v sekretariátu školy.

Podmínky školy pro společné vzdělávání