Školní vzdělávací programy

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví

Tříleté učební obory s výučním listem

65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka
65-51-H/01 • Číšník, servírka
65-51-H/01 • Číšník, barman, barista
29-54-H/01 • Cukrář
69-51-H/01 • Kadeřník
65-51-E/01 • Kuchařské práce

Nástavbové studium s maturitní zkouškou

65-41-L/51 • Gastronomie
65-41-L/51 • Gastronomie (dálková forma)

Tištěné znění školních vzdělávacích programů je dostupné v sekretariátu školy.

Podmínky školy pro společné vzdělávání