Školní vzdělávací programy

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví – platný od 01.09.2022
65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví – dobíhající

Tříleté učební obory s výučním listem

65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka – platný od 01.09.2022
65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka – dobíhající
65-51-H/01 • Číšník, servírka – platný od 01.09.2022
65-51-H/01 • Číšník, servírka – dobíhající
65-51-H/01 • Číšník, barman, barista – platný od 01.09.2022
65-51-H/01 • Číšník, barman, barista – dobíhající
29-54-H/01 • Cukrář – platný od 01.09.2022
29-54-H/01 • Cukrář – dobíhající
69-51-H/01 • Kadeřník – platný od 01.09.2022
69-51-H/01 • Kadeřník – dobíhající
65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby – platný od 01.09.2022
65-51-E/01 • Kuchařské práce – dobíhající

Nástavbové studium s maturitní zkouškou

65-41-L/51 • Gastronomie – platný od 01.09.2022
65-41-L/51 • Gastronomie – dobíhající
65-41-L/51 • Gastronomie (dálková forma) – dobíhající

Tištěné znění školních vzdělávacích programů je dostupné v sekretariátu školy.

Podmínky školy pro společné vzdělávání