Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2022/23

Sudý týden


BB1A • 9 • Mgr. Jiří Klik
K1A • 7 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.

G1• 8 • Mgr. Adriana Hlinková
GN1• 12 • Ing. Martin Štěrba
 


KČ2A • 10 • Mgr. Miroslava Moučková
KC2A • 14 • Mgr. Yvona Chrudimská
G2• 13 • Ing. Jaromíra Vavřinová
S2A • 3 • Mgr. Daniela Rafajová
DM2 • 6 • Mgr. Magda Bendová


ČB3A • 1 • Mgr. Luboš Veselý
K3A • 2 • Mgr. Šárka Diessl

G3 • 18 • Mgr. Klára Kučerová
S3AB • 4 • Hana Petričičová


G4 • 15 • Mgr. Stanislava Dostalová

Lichý týden


Č1B • 2 • Mgr. Denisa Gubetini
K1B • 10 • Mgr. Klára Kučerová
KC1B • 7 • Mgr. Daniela Potužáková
G1 • 8 • Mgr. Adriana Hlinková
GN1 • 12 • Ing. Martin Štěrba
S1B • 3 • Hana Petričičová


ČB2B • 11 • Bc. Petra Šulcová
K2B • 9 • Ing. Marek Pospíchal
G2 • 13 • Ing. Jaromíra Vavřinová
 
DM2 • 8 • Mgr. Magda Bendová


Č3B • 1 • Mgr. Blažena Langová
K3B • 6 • Bc. Bernard Chrudimský
KC3B • 14 • Jana Kozlová
G3 • 18 • Mgr. Klára Kučerová
S3AB • 4 • Hana Petričičová


G4 • 15 • Mgr. Stanislava Dostalová

LEGENDA
K Kuchař | Č Číšník, servírka | B Číšník, barman, barista | Cu Cukrář | Kd Kadeřník
G Gastronomie | GN Gastronomie, nástavba | S Stravovací a ubytovací služby