Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2021/22

Sudý týden


KČ1A • 10 • Mgr. Miroslava Moučková
KC1A • 7 • Mgr. Yvona Chrudimská
G1• 11 • Ing. Jaromíra Vavřinová
S1A• 3 • Mgr. Daniela Rafajová
DM1 • • Mgr. Magda Bendová


ČB2A • 2 • Mgr. Luboš Veselý
K2A • 9 • Mgr. Šárka Diessl

G2• 12 • Mgr. Kamila Slánská
GN2 • 15 • Ing. Martin Štěrba
 


Č3A • 1 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.
K3A • 6 • Mgr. Daniela Rafajová
KC3A • 8 • Mgr. Daniela Potužáková
G3 • 14 • Mgr. Stanislava Dostalová
S3AB • 4 • Hana Petričičová


G4 • 13 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.

Lichý týden


ČB1B • 7 • Bc. Petra Šulcová
K1B • 9 • Ing. Marek Pospíchal
G1 • 11 • Ing. Jaromíra Vavřinová

DM1 • • Mgr. Magda Bendová


Č2B • 2 • Mgr. Blažena Langová
K2B • 10 • Bc. Bernard Chrudimský
KC2B • 8 • Jana Kozlová
G2 • 12 • Bc. Kamila Slánská
GN2 • 15 • Ing. Martin Štěrba
S2B • 3 • Hana Petričičová


ČB3B • 1 • Mgr. Jiří Klik
K3B • 6 • Mgr. Klára Kučerová

G3 • 14 • Mgr. Stanislava Dostalová
S3AB • 4 • Hana Petričičová


G4 • 13 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.

LEGENDA
K Kuchař | Č Číšník, servírka | B Číšník, barman, barista | Cu Cukrář | Kd Kadeřník
G Gastronomie | GN Gastronomie, nástavba | S Stravovací a ubytovací služby