Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2023/24

Sudý týden


Č1A • 2 • Bc. Vladimíra Ježková
K1A • 10 • Mgr. Luboš Veselý
KC1A • 9 • Mgr. Stanislava Dostalová
G1 • 18 • Ing. Vojtěch Zechner PhD.
S1A • 3 • Mgr. Blažena Langová


BB2A • 6 • Mgr. Jiří Klik
K2A • 7 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.

G2 • 8 • Mgr. Adriana Hlinková
GN2 • 12 • Ing. Martin Štěrba
 


KČ3A • 1 • Mgr. Miroslava Moučková
KC3A • 14 • Mgr. Yvona Chrudimská
G3 • 13 • Ing. Jaromíra Vavřinová
S3AB • 4 • Mgr. Daniela Rafajová
DM3 • 15 • Mgr. Magda Bendová


G4 • 11 • Mgr. Klára Kučerová

Lichý týden


BB1B • 7 • Bc. Jana Kozlová
K1B • 10 • Mgr. Šárka Diessl

G1 • 18 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.
 


Č2B • 2 • Mgr. Denisa Gubetini
K2B • 9 • Mgr. Klára Kučerová
KC2B • 14 • Mgr. Daniela Potužáková
G2 • 8 • Mgr. Adriana Hlinková
GN2 • 12 • Ing. Martin Štěrba
S2B • 3 • Hana Petričičová


ČB3B • 1 • Bc. Petra Šulcová
K3B • 6 • Ing. Marek Pospíchal
G3 • 13 • Ing. Jaromíra Vavřinová
S3AB • 4 • Mgr. Daniela Rafajová
DM3 • 15 • Mgr. Magda Bendová


G4 • 11 • Mgr. Klára Kučerová

LEGENDA
K Kuchař | Č Číšník, servírka | B Číšník, barman, barista | Cu Cukrář | Kd Kadeřník
G Gastronomie | GN Gastronomie, nástavba | S Stravovací a ubytovací služby