Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2020/21

Sudý týden


ČB1A • 2 • Mgr. Luboš Veselý
K1A • 10 • Mgr. Šárka Diessl
 
G1 • 12 • Bc. Kamila Slánská
GN1 • 13 • Ing. Martin Štěrba
 


Č2A • 9 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.
K2A • 7 • Mgr. Daniela Rafajová
KC2A • 8 • Mgr. Daniela Potužáková
G2 • 14 • Mgr. Stanislava Dostalová
S2A • 3 • Ing. Marcela Polcarová


ČB3A • 1 • Mgr. Magda Bendová
K3A • 11 • Eva Francová
 
G3 • 15 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.
S3AB • 4 • Hana Petričičová


G4 • 6 • Ing. Jitka Matasová

Lichý týden


Č1B • 2 • Mgr. Blažena Langová
K1B • 10 • Bc. Bernard Chrudimský
KC1B • 8 • Jana Kozlová
G1 • 12 • Bc. Kamila Slánská
GN1 • 13 • Ing. Martin Štěrba
S1B • 3 • Hana Petričičová


ČB2B • 9 • Mgr. Jiří Klik
K2B • 6 • Mgr. Klára Kučerová
 
G2 • 14 • Mgr. Stanislava Dostalová
 


Č3B • 1 • Mgr. Miroslava Moučková
K3B • 7 • Ing. Marek Pospíchal
KC3B • 11 • Mgr. Yvona Chrudimská
G3 • 15 • Ing. Vojtěch Zechner, Ph.D.
S3AB • 4 • Hana Petričičová


G4 • 15 (po, út) 12 (st) • Ing. Jitka Matasová

LEGENDA
K Kuchař | Č Číšník, servírka | B Číšník, barman, barista | Cu Cukrář | Kd Kadeřník
G Gastronomie | GN Gastronomie, nástavba | S Stravovací a ubytovací služby