TŘÍDNÍ UČITELÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 20117/ 2018

sudý
týden
číslo
učebny
třídní učitel
lichý
týden
číslo
učebny
třídní učitel

Č1A
10
Brtková
ČB1B
11
Veselý

K1A
9
Lang
K1B
9
Pohořalová

KdCu1A
11
Štěrba
K1D
14
Zechner

G1
12
Matasová
G1
12
Matasová

GN1
1
Bendová
GN1
1
Bendová

ČB2A
7
Rafajová
KČ2B
10
Potužáková

K2A
8
Chrudimský
KdCu2B
7
Skoupá

G2
6
Klik
G2
6
Klik

GN2
3
Gubičová
GN2
3
Gubičová

Č3A
14
Moučková
Č3B
8
Langová

K3A 2
Pospíchal
K3B
2
Francová

G3 15 Dostalová G3 15 Dostalová

G4 13 Fikarová G4 13 Fikarová

D2M 12 Bendová D2M 12 Bendová


K Kuchař
Č Číšník, servírka
B Číšník, barman, barista
Cu Cukrář
Kd Kadeřník
G Gastronomie
GN Gastronomie, nástavba
DM Gastronomie, nástavba, dálková


<
AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty

Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA