TŘÍDNÍ UČITELÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/ 2019

sudý
týden
číslo
učebny
třídní učitel
lichý
týden
číslo
učebny
třídní učitel

ČB1A
10
Fikarová
Č1B
14
Moučková

K1A
2
Francová
K1B
3
Pospíchal

     
KdCu1B
11
Pospíchal

G1
13
Zechner
G1
13
Zechner

GN1
7
Gubičová
GN1
7
Gubičová

Č2A
3
Brtková
ČB2B
10
Veselý

K2A
9
Langová
K2B
9
Pohořalová

KdCu2A
11
Štěrba

G2
12
Matasová
G2
12
Matasová

GN2
1
Bendová
GN2
1
Bendová

ČB3A
14
Rafajová
KČ3B
2
Potužáková

K3A 8
Chrudimský
KdCu3B
8
Skoupá

G3 6 Klik G3 6 Klik

G4 15 Dostalová G4 15 Dostalová

D3M 13 Bendová D3M 13 Bendová


K Kuchař
Č Číšník, servírka
B Číšník, barman, barista
Cu Cukrář
Kd Kadeřník
G Gastronomie
GN Gastronomie, nástavba
DM Gastronomie, nástavba, dálková


<
AKTUALITY

O ŠKOLE
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Dokumenty školy

Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA