Úřední deska

Nabídka volných pracovních míst ZDE

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi
Nabídky nepotřebného majetku, o který neprojevily zájem jiné PO KK

V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději do 14 dnů od zveřejnění nabídky.
Pro bližší informace kontaktujte v pracovní dny od 8 do 15 hodin
paní Kateřinu Hejdovou, tel: +420 722 983 130, email: hejdova@ssstravovani.cz nebo
paní Veroniku Petříčkovou, tel: +420 739 521 595, email: petrickova@ssstravovani.cz

Nabídky je nutné podat emailem na adresu hejdova@ssstravovani.cz

Případný odběr majetku zájemce provede vlastními silami, na vlastní náklady a riziko.
Nabídka nepotřebného majetku ZDEZDE