Úřední deska

Volby do Školské rady 2024
V polovině června 2024 proběhnou řádné volby do školské rady naší školy. Školská rada je šestičlenná, přičemž dva členy jmenuje Karlovarský kraj, dva členy zvolí pedagogové školy a dva členy zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci. Funkční období školské rady je tříleté.
Navrhování kandidátů je možné ve lhůtě od 20.05. do 31.05.2024 (použijte níže připojený formulář).
Volby proběhnou dálkovým přístupem v systému ŠkolaOnLine od pátku 14.6.2024, 8.00 hodin do středy 19.6.2024, 22.00 hodin.

Seznam navržených kandidátů
Seznam voličů kurie zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
Seznam voličů kurie pedagogických pracovníků

Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady
Návrh kandidáta pro volbu do školské rady
Volební řád pro volby do školských rad

 

Nabídka volných pracovních míst ZDE

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi
Nabídky nepotřebného majetku, o který neprojevily zájem jiné PO KK

V případě zájmu nás kontaktujte nejpozději do 14 dnů od zveřejnění nabídky.
Pro bližší informace kontaktujte v pracovní dny od 8 do 15 hodin
paní Kateřinu Hejdovou, tel: +420 722 983 130, email: hejdova@ssstravovani.cz nebo
paní Veroniku Petříčkovou, tel: +420 739 521 595, email: petrickova@ssstravovani.cz

Nabídky je nutné podat emailem na adresu hejdova@ssstravovani.cz

Případný odběr majetku zájemce provede vlastními silami, na vlastní náklady a riziko.
Nabídka nepotřebného majetku ZDE