Vítejte na internetových stránkách
STŘEDNÍ ŠKOLY STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
- vzdělávacího subjektu s dlouholetou tradicí,
bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím.

 


PŘERUŠENÍ VÝUKY

V souvislosti s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 je s účinností od 11. 3. 2020 výuka v naší škole přerušena, a to až do ODVOLÁNÍ. Toto opatření se týká výuky teorie i praxe. Veškeré plánované školní akce jsou rovněž zrušeny. Po dobu trvání tohoto opatření je pozastaven provoz školní jídelny. Pro další info budeme využívat náš informační systém - Školu OnLine a webové stránky školy.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví klikněte zde


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - DORUČOVÁNÍ

Vyrozumění o zahájení správního řízení s informacemi o přijímacím řízení bude škola uchazečům o obory s výučním listem odesílat ve formě Obyčejného psaní, a to z důvodu, aby nebylo nutné pro doporučené zásilky docházet na poštu. Pokud tuto zásilku neobdržíte do 31.3.2020, oznamte nám prosím obratem tuto skutečnost emailem na info@ssstravovani.cz

Uchazečům o obory s maturitní zkouškou budeme tato vyrozumění zasílat až poté, kdy bude znám termín přijímací zkoušky.VÝUKA ŽÁKŮ NA DÁLKU

Upozorňujeme všechny žáky školy na povinnost účastnit se vzdělávání na dálku. Učitelé Vám prostřednictvím systému ŠkolaOnLine a dalších online nástrojů poskytují vzdělávací materiály a zadávají úkoly. Pokud nedisponujete žádnými technickými prostředky pro tyto formy výuky (PC, mobil, přístup k internetu .), obraťte se neprodleně telefonicky na třídního učitele, který Vám následně podá instrukce, jak ve výuce dále postupovat.

 

SOU stará budova
J.A.Komenský
 

Aktuality

O škole
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory vzdělání
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Dokumenty školy
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Školní restaurace La Hospoda
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA