Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

MSMT logo NPO logo
Platnost projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Finanční dotace: 534 000,- Kč
Název operačního programu: 3.2.3. Národní plán obnovy
Garant projektu: RNDr. Jiří Neumann

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence poskytlo Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizaci finanční prostředky ve výši 534 000,- Kč.
Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.
Mezi takovéto digitální učební pomůcky – pokročilé digitální technologie – patří zejména:

  • 3D tiskárny a 3D pera
  • Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality
  • Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, mikropočítače, robotické stavebnice
  • Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod.
  • Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu.