Dokumenty školy

Školní dokumenty

Školní řád platný od 9. 11. 2020
Příloha A školního řádu – Pravidla hodnocení žáků
Příloha B školního řádu – Poradenské služby školy
Příloha C školního řádu – Provozní řády
Strategie a krizový plán prevence rizik. chování žáků
Preventivní program
Povinně zveřejňované informace
Provozní řád školy
Kamerový systém školy
GDPR Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů
Informace žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025

Výroční zprávy o činnosti školy

školní rok 2016/17
školní rok 2017/18
školní rok 2018/19
školní rok 2019/20
školní rok 2020/21
školní rok 2021/22
školní rok 2022/23