Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví hodnocení
65-41-L/51 Gastronomie nástavba hodnocení
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, servírka hodnocení
65-51-H/01 Číšník, barman, barista hodnocení
29-54-H/01 Cukrář hodnocení
69-51-H/01 Kadeřník hodnocení
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby hodnocení

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

Jak se přihlásit:

  • podat škole přihlášku od 1.2. do 20.2.2024
  • podat přihlášku lze jedním ze třech různých způsobů:
    – elektronicky v systému DIPSY DOPORUČUJEME!!!
    – podáním vytištěného formuláře ze systému DIPSY (tzv. výpis)
    – podáním listinného formuláře (tzv. tiskopis).
  • k přihlášce doložit potřebné přílohy

Povinné přílohy:
– hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Dle individuální situace uchazeč doloží k přihlášce další přílohy:
– doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení
– doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem
– žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona a doklad o splnění podmínek pro prominutí
– osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení, je-li třeba
– účast v soutěžích (pro nástavbové studium)
– doklad o získání středního vzdělání s výučním listem (pro nástavbové studium)


Přijímací řízení bude probíhat dle nových předpisů a pravidel. Věnujte proto mimořádnou pozornost informacím dostupným na následujících webových stránkách, kde najdete též všechny potřebné formuláře a také přístup do systému DIPSY, ve kterém bude přijímací řízení nově probíhat (systém bude pro uchazeče otevřen od 1.2.2024)

https://www.prihlaskynastredni.cz
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/ (pro obory s maturitní zkouškou)

Informace o přijímacím řízení též podává sekretariát školy:
p. Renata Strnadová, tel. 353 176 611, info@ssstravovani.cz

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ A POČTY PŘIJÍMANÝCH DLE OBORŮ

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 20%
dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněného váhou 80%
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Gastronomie a hotelnictví ZDE


Tříleté obory s výučním listem H (denní)

29-54-H/01 Cukrář
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 30%
dle výsledků školní přijímací zkoušky zohledněné váhou 70%
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Cukrář ZDE

69-51-H/01 Kadeřník
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 30%
dle výsledků školní přijímací zkoušky zohledněné váhou 70%
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Kadeřník ZDE

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, ŠVP Číšník, barman, barista
Uchazeči budou hodnoceni takto:

dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněného váhou 50%
dle výsledků školní přijímací zkoušky zohledněné váhou 50%
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Kuchař – číšník, ŠVP Číšník, barman barista ZDE

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník, ŠVP Číšník, servírka
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Kuchař-číšník, zaměření Číšník, ŠVP Číšník, servírka ZDE

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Kuchař-číšník, zaměření Kuchař ZDE


Tříletý obor s výučním listem E (denní)

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Stravovací a ubytovací služby ZDE


Dvouleté nástavbové studium s maturitní zkouškou (denní)

65-41-L/51 Gastronomie
Uchazeči budou hodnoceni takto:
dle vysvědčení z předchozího vzdělávání a dalších skutečností osvědčujících schopnosti uchazeče
zohledněného váhou 20%
dle výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky zohledněného váhou 80%
Kritéria hodnocení přijímacího řízení a počty přijímaných – obor Gastronomie ZDE