Prázdninový provoz školy

01.07. –  10.07.2024 a 23.08. – 30.08.2024
Budova školy je veřejnosti přístupná v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin, ve škole jsou přítomni ředitel nebo zástupce ředitele.

11.07. – 21.08.2024
Budova školy je veřejnosti přístupná v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin, provoz je zajištěn sekretariátem nebo ekonomickým úsekem s kontaktem na ředitele nebo zástupce ředitele.
V této době bude ve škole probíhat komplexní rekonstrukce všech WC, při které dojde ke značnému znečištění prostor školy stavbou.
Vyzýváme  proto veřejnost, aby pokud možno řešila se školou potřebné věci „na dálku“ prostřednictvím emailů a telefonátů směřovaných na sekretariát a ekonomický úsek.